Về Chúng Tôi

MyFriendBen được tạo ra bởi Gary Community Ventures, di sản của các nhà hảo tâm Sam và Nancy Gary tại Colorado.

Chúng tôi đã đồng tạo dựng MyFriendBen với một nhóm các gia đình ở Colorado đang tham gia chương trình trợ cấp tiền mặt trực tiếp. Các gia đình nói với chúng tôi rằng rất khó và tốn thời gian để biết họ được hưởng những phúc lợi gì. Mục đích của chúng tôi là tăng tỷ lệ tham gia các phúc lợi bằng cách cung cấp thông tin quan trọng chính - như giá trị bằng tiền và thời gian nộp đơn - minh bạch, dễ tiếp cận và chính xác hơn.

Mùa Đông 2022, chúng tôi đã hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận để đưa MyFriendBen vào thực tế. Các nhân viên quản lý phúc lợi đã sử dụng công cụ này với khách hàng của họ và chúng tôi đã tổng hợp phản hồi từ các nhân viên quản lý và khách hàng. Từ giai đoạn thử nghiệm này, chúng tôi biết được rằng MyFriendBen là:

  • Nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi đã rút ngắn quy trình 45 phút xuống còn 8 phút mà vẫn đảm bảo độ chính xác (chính xác 91% về hội đủ điều kiện).
  • Hữu ích. 46% người dùng đã hoàn thành sàng lọc đã tiếp tục đăng ký nhận thêm phúc lợi khác.
  • Nhiều thông tin. Chúng tôi có thể làm sáng tỏ các chương trình ít được biết đến như Sử dụng Internet giảm giá. Khoảng 30% người dùng đã đăng ký Internet Lifeline hoặc Internet ACP.

Đối Tác Phi Lợi Nhuận Của Chúng Tôi

Đối tác kỹ thuật của chúng tôi

policy engine logo