Câu Hỏi Thường Gặp

Ai đã tạo ra MyFriendBen?

MyFriendBen được tạo ra bởi Gary Community Ventures, một tổ chức có trụ sở tại Denver. Chúng tôi đã đồng tạo dựng MyFriendBen với một nhóm các gia đình ở Colorado đang tham gia chương trình trợ cấp tiền mặt trực tiếp. Chúng tôi không phải là một cơ quan chính phủ, chúng tôi cũng không liên kết với một cơ quan chính phủ. Đọc thêm trên trang Về Chúng Tôi.

Chúng tôi muốn nói gì khi nói "phúc lợi"?

Chúng tôi đang định nghĩa từ “phúc lợi” có nghĩa là các phúc lợi công cộng (bao gồm thành phố, quận, tiểu bang và liên bang), tín dụng thuế, trợ cấp tài chính, dịch vụ và hỗ trợ phi lợi nhuận. MyFriendBen chỉ bao gồm các phúc lợi và tín dụng thuế có giá trị hàng năm ít nhất là $300 trở lên một năm.

Dữ liệu của tôi có được bảo vệ không?

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của dữ liệu và không yêu cầu quý vị trả lời các câu hỏi xác định quý vị là ai. Quý vị có thể chọn tham gia chia sẻ kết quả của mình với nhân viên quản lý phúc lợi hoặc nhận thông báo về phúc lợi mới phù hợp với hồ sơ sàng lọc cuối cùng của quý vị. Quý vị có thể xem cách chúng tôi xử lý dữ liệu tại đây.

MyFriendBen được cập nhật thường xuyên như thế nào?

Chúng tôi cố gắng cập nhật MyFriendBen hai tuần một lần vì các chi tiết của chương trình, chẳng hạn như giá trị phúc lợi hoặc hội đủ điều kiện, có thể thay đổi nhanh chóng. Nếu quý vị biết về một thay đổi gần đây và không thấy thay đổi đó được phản ánh trong MyFriendBen, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ myfriendben@garycommunity.org. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo thông tin là chính xác và cập nhật.

Tại sao đây là một ước tính và không phải là một đơn xin cấp phúc lợi?

Chúng tôi nghĩ rằng mọi người nên biết giá trị ước tính của các phúc lợi mà họ đủ điều kiện được hưởng. Bằng cách xem xét giá trị của các chương trình này và các yêu cầu về hội đủ điều kiện, chúng tôi có thể đưa ra ước tính đó. 

Tuy nhiên, nhiều chương trình có các đơn xin cấp phúc lợi riêng và được điều hành bởi các cơ quan hoặc tổ chức chính phủ khác nhau. Chúng tôi không thể kết hợp các đơn này vào MyFriendBen, nhưng chúng tôi có thể cho quý vị biết nơi đăng ký và quý vị có thể quyết định chia sẻ kết quả của mình với nhân viên quản lý phúc lợi, người có thể giúp quý vị đăng ký.

Việc sử dụng MyFriendBen hoặc các phúc lợi có ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư hoặc đơn xin thị thực của tôi không?

Việc sử dụng MyFriendBen sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư hoặc đơn xin thị thực của quý vị, nhưng trước khi nộp đơn xin bất kỳ phúc lợi nào, chúng tôi khuyên quý vị nên xem lại Quy Định Về Gánh Nặng Xã Hội của Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Colorado. Những công dân không phải là công dân Hoa Kỳ dự định đăng ký thường trú hợp pháp hoặc xin thị thực nên xem xét việc đăng ký bất kỳ phúc lợi nào trên trang web này có thể ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư hoặc đơn xin thị thực.

Tại sao bạn tạo dựng trang này?

Các gia đình nói với chúng tôi rằng rất khó và tốn thời gian để biết họ được hưởng những phúc lợi gì. Mục tiêu của chúng tôi là tăng tỷ lệ tham gia các phúc lợi bằng cách làm cho thông tin quan trọng chính trở nên minh bạch, dễ tiếp cận và chính xác hơn.

Công cụ này có phải là mã nguồn mở không?

Đúng. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp mọi khía cạnh của công cụ mã nguồn mở trên GitHub. Bao gồm áp dụng React giao diện và các lợi ích API phụ trợ.