CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRANG WEB MYFRIENDBEN

Cập Nhật Mới Nhất: 05/31/2023

Chính Sách Quyền Riêng Tư của Trang Web MyFriendBen này (“Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Trang Web”) bao gồm thông tin mà MyFriendBen (“MyFriendBen”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập từ người dùng và khách truy cập của các trang web do MyFriendBen vận hành và kiểm soát có liên kết đến Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Trang Web này, bao gồm https://www.myfriendben.org (được gọi chung là “Trang Web”). Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Trang Web này không áp dụng cho các trang web khác không liên kết với Chính Sách Quyền Riêng Tư này, bao gồm https://garycommunity.org.

Chính Sách Quyền Riêng Tư này giải thích: 

 • Thông tin chúng tôi thu thập và lý do chúng tôi thu thập thông tin đó. 
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. 
 • Các lựa chọn chúng tôi cung cấp, bao gồm cách truy cập và cập nhật thông tin.

Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi được thiết kế để cung cấp sự minh bạch trong các nguyên tắc và thực hành quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng làm cho nội dung trong chính sách này đơn giản nhất có thể, nhưng nếu quý vị không quen thuộc với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP, thẻ pixel và trình duyệt, trước tiên hãy đọc về các thuật ngữ chính này. Quyền riêng tư của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi tại MyFriendBen và là trách nhiệm mà chúng tôi coi trọng, vì vậy chúng tôi khuyến khích quý vị xem lại Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

Khi truy cập hoặc sử dụng Trang Web, quý vị đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin của quý vị như được mô tả bên dưới. Nếu quý vị có bất kỳ lo ngại nào về việc cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc để thông tin đó hiển thị trên Trang Web hoặc được sử dụng theo bất kỳ cách nào được cho phép trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này, thì quý vị không nên sử dụng Trang Web.

Tham Khảo Nhanh: 

Các Loại Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập
Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập
Chia Sẻ Thông Tin Của Quý Vị
Phân Tích Trực Tuyến, Quảng Cáo Và Không Theo Dõi 
Bảo Mật Và Lưu Giữ Dữ Liệu
Quyền Của Quý Vị
Người Dùng Quốc Tế
Thông Tin Liên Lạc Từ MyFriendBen
Tính Năng Truyền Thông Xã Hội
Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba
Trẻ Em
Khảo Sát Trực Tuyến Và Phản Hồi
Tiết Lộ Quyền Riêng Tư Của California
Các Thay Đổi Và Cập Nhật Đối Với Chính Sách Quyền Riêng Tư Này
Liên Lạc Với MyFriendBen

Các Loại Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin về quý vị: (1) thông tin mà quý vị có thể chọn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Trang Web (được mô tả bên dưới trong phần “Thông Tin Quý Vị Cung Cấp Cho Chúng Tôi”) và (2) thông tin được thu thập tự động do quý vị sử dụng Trang Web (được mô tả bên dưới trong phần “Thông Tin Được Thu Thập Tự Động”). Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin về quý vị từ các nguồn của bên thứ ba (như được mô tả dưới đây trong phần “Thông Tin Nhận Được Từ Các Nguồn Của Bên Thứ Ba”). 

Thông Tin Quý Vị Cung Cấp Cho Chúng Tôi

Quý vị có thể chọn tự nguyện cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định cho chúng tôi — chẳng hạn như tên, số điện thoại hoặc địa chỉ email, tình trạng việc làm và thông tin về thu nhập và chi phí hộ gia đình của quý vị để truy cập một số tính năng trên Trang Web của chúng tôi hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi. Ví dụ: Trang Web cho phép quý vị yêu cầu thông tin về các chương trình mà quý vị đủ điều kiện tham gia, đăng ký nhận thông tin cập nhật về lợi ích và tham gia vào các cuộc khảo sát. Để hỗ trợ các hoạt động này, chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin về quý vị và/hoặc hộ gia đình của quý vị và công ty nơi quý vị làm việc.

Khi quý vị gửi tin nhắn cho chúng tôi bằng cách sử dụng trang “Liên Hệ Với Chúng Tôi” hoặc qua email, chúng tôi giữ lại nội dung của tin nhắn, địa chỉ email của quý vị và mọi thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi như tên, số điện thoại, công ty của quý vị, trải nghiệm với dịch vụ của chúng tôi, tùy chọn liên hệ của quý vị và phản hồi chúng tôi gửi lại cho quý vị. Điều này giúp chúng tôi quản lý mọi câu hỏi tiếp theo mà quý vị có thể có, đo lường mức độ hiệu quả chúng tôi giải quyết các mối quan ngại của quý vị và cải thiện Trang Web. Mọi thông tin được lưu giữ sẽ được sử dụng để đảm bảo cung cấp các dịch vụ hoặc thông tin quý vị yêu cầu và để tối ưu hóa trải nghiệm của quý vị cũng như nâng cao chất lượng thời gian quý vị trực tuyến cùng chúng tôi. Khi quý vị gửi tin nhắn cho chúng tôi bằng cách sử dụng trang “Liên Hệ với Chúng Tôi” hoặc qua email, địa chỉ email và số điện thoại đã thu thập sẽ không được sử dụng để tiếp thị cho cá nhân ngoài việc cung cấp các dịch vụ được yêu cầu hoặc đáp ứng các yêu cầu.

Thông tin này rất cần thiết để thực hiện đầy đủ hợp đồng giữa quý vị và chúng tôi, vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc có thể cung cấp và cải thiện Trang Web cũng như để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình. Nếu không có thông tin này, chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị tất cả các dịch vụ được yêu cầu.

Thông Tin Được Thu Thập Tự Động 

Để cung cấp trải nghiệm chất lượng cao và được cá nhân hóa cho người dùng của chúng tôi, chúng tôi (hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi) có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để tự động ghi lại hoặc thu thập thông tin nhất định từ trình duyệt hoặc thiết bị của quý vị khi quý vị sử dụng Trang Web, đọc email của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi. Thông tin này cần thiết để thực hiện đầy đủ hợp đồng giữa quý vị và chúng tôi, để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc có thể cung cấp và cải thiện Trang Web. Ví dụ: điều này có thể bao gồm tần suất và thời lượng truy cập Trang Web của quý vị (tương tự như xếp hạng truyền hình cho biết có bao nhiêu người đã xem một chương trình cụ thể). Nếu quý vị truy cập Trang Web trên các thiết bị khác nhau, chúng tôi có thể liên kết thông tin chúng tôi thu thập từ các thiết bị khác nhau đó để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ nhất quán trên các thiết bị khác nhau của quý vị hoặc để cung cấp cho quý vị các quảng cáo MyFriendBen có liên quan. Nếu chúng tôi kết hợp bất kỳ thông tin được thu thập tự động nào với thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ coi thông tin được kết hợp là thông tin cá nhân và thông tin đó sẽ được bảo vệ theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Các công nghệ và thông tin chúng tôi tự động thu thập bao gồm:

 • Cookie và các công nghệ tương tự khác: Chúng tôi (hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi) có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để nhận dạng trình duyệt hoặc thiết bị của quý vị. Chúng tôi (hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi) cũng có thể sử dụng các công nghệ này để phân tích xu hướng, thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi, theo dõi hoạt động của quý vị trên Trang Web, quản trị Trang Web, điều chỉnh Trang Web cho phù hợp với quý vị và để giúp Trang Web hoạt động tốt hơn cho quý vị – ví dụ, bằng cách ghi nhớ tùy chọn ngôn ngữ của quý vị. Chúng tôi (hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi) cũng có thể sử dụng các công nghệ này liên quan đến quảng cáo Dịch Vụ của chúng tôi có thể xuất hiện trên các trang web khác hoặc liên quan đến việc quảng cáo sản phẩm của họ bên ngoài Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: nếu quý vị xem trình phát video YouTube được nhúng trên Trang Web của chúng tôi , YouTube có thể đặt cookie hoặc các công nghệ tương tự trên trình duyệt của quý vị khi quý vị phát video từ trang web của chúng tôi). Để biết thêm thông tin, hãy xem phần “Phân Tích Trực Tuyến, Quảng Cáo Và Không Theo Dõi” bên dưới.
 • Lưu trữ cục bộ: Chúng tôi cũng có thể sử dụng, thu thập và lưu trữ cục bộ thông tin cũng như tùy chọn trên thiết bị của quý vị bằng các cơ chế như bộ lưu trữ web dựa trên trình duyệt (bao gồm cookie HTTP và HTML5) và bộ nhớ đệm dữ liệu ứng dụng hoặc bộ nhớ cục bộ dựa trên trình cắm (chẳng hạn như cookie flash). Giống như nhiều dịch vụ khác, MyFriendBen sử dụng các công nghệ này để phân tích xu hướng, thu thập thông tin nhân khẩu học, hiểu mức độ tương tác của quý vị với Trang Web, quản trị Trang Web, điều chỉnh Trang Web cho phù hợp với quý vị và để giúp Trang Web hoạt động tốt hơn cho quý vị – ví dụ: bằng cách ghi nhớ ngôn ngữ của quý vị ưu tiên. Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp một số tính năng nhất định trên Trang Web của chúng tôi hoặc để hiển thị quảng cáo dựa trên trình duyệt web của quý vị cũng có thể sử dụng HTML5 hoặc bộ nhớ cục bộ khác để thu thập và lưu trữ thông tin. 
 • Thông Tin về Thiết Bị: Chúng tôi thu thập thông tin dành riêng cho thiết bị, chẳng hạn như loại thiết bị, nhãn hiệu thiết bị, hệ điều hành, phiên bản phần cứng, cài đặt thiết bị, tên và loại tệp và phần mềm, pin và cường độ tín hiệu cũng như số nhận dạng thiết bị duy nhất. Điều này giúp chúng tôi đo lường cách Trang Web đang hoạt động và cải thiện Trang Web cho quý vị trên thiết bị cụ thể của quý vị.
 • Thông Tin Địa Điểm: Khi quý vị sử dụng Trang Web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin về vị trí địa lý của quý vị, chẳng hạn như thông qua địa chỉ IP, tín hiệu GPS, Bluetooth hoặc WiFi. Chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí thô (tức là cấp thành phố). Chúng tôi thu thập cả dữ liệu vị trí thô (tức là cấp thành phố) và dữ liệu vị trí chính xác. Nếu chúng tôi thu thập thông tin vị trí địa lý chính xác (“chính xác” có nghĩa là đủ để xác định tên đường phố và tên của thành phố hoặc thị trấn) từ quý vị, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cho phép chọn tham gia rõ ràng. Chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc theo dõi vị trí thiết bị của quý vị liên tục hoặc không có sự cho phép của quý vị. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu định vị địa lý chính xác với các bên thứ ba, ngoài các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi khi cần thiết để cung cấp Trang Web. Nếu quý vị không muốn cho phép chúng tôi theo dõi thông tin vị trí của mình nữa, quý vị có thể từ chối bất kỳ lúc nào bằng cách tắt tính năng này ở cấp độ thiết bị.
 • Thông Tin Nhật Ký Máy Chủ: Giống như hầu hết các dịch vụ trực tuyến, khi quý vị sử dụng Trang Web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin nhất định trong tệp nhật ký máy chủ của chúng tôi. Ví dụ bao gồm những thông tin như: 
  • Chi tiết về cách quý vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như hoạt động của quý vị trên Trang Web, tần suất và thời lượng truy cập Trang Web của quý vị
  • Địa Chỉ IP
  • Thông tin sự kiện thiết bị như sự cố, hoạt động hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu của quý vị và URL giới thiệu

Thông tin này giúp chúng tôi đưa ra quyết định về những việc chúng tôi nên làm tiếp theo – ví dụ: bằng cách hiển thị tính năng nào phổ biến nhất (hoặc ít nhất). Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP của quý vị và chia sẻ địa chỉ đó với các bên thứ ba để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi, vì mục đích bảo mật, để quản lý Trang Web, để cải thiện Trang Web và các dịch vụ dựa trên dữ liệu mô hình sử dụng, để phân tích và quảng cáo.

 • Thu Thập Từ Nhiều Thiết Bị: Để cung cấp cho người dùng trải nghiệm trực tuyến liền mạch, chúng tôi có thể liên kết số nhận dạng của quý vị trên các trình duyệt và môi trường khác nhau mà quý vị đang sử dụng để có thể cung cấp trải nghiệm liền mạch trên nhiều thiết bị và trình duyệt mà không cần thu thập hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân bổ sung nào.

Thông Tin Nhận Được Từ Các Nguồn Của Bên Thứ Ba

Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, từ các nguồn của bên thứ ba để cập nhật hoặc bổ sung thông tin quý vị cung cấp hoặc chúng tôi tự động thu thập. Điều này có thể bao gồm thông tin ẩn danh tổng hợp hoặc thông tin cá nhân nhất định có thể được cung cấp cho chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận được thông tin cá nhân từ bên thứ ba, chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Nếu chúng tôi kết hợp trực tiếp thông tin chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba khác với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập trên Trang Web, chúng tôi sẽ coi thông tin được kết hợp là thông tin cá nhân và xử lý thông tin đó theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ thông tin ẩn danh tổng hợp nào mà bên thứ ba nhận được như được nêu dưới đây dưới tiêu đề “Thông Tin Tổng Hợp Và Thông Tin Không Nhận Dạng”. Luật pháp địa phương có thể yêu cầu quý vị ủy quyền cho bên thứ ba chia sẻ thông tin của quý vị với chúng tôi trước khi chúng tôi có thể lấy thông tin đó. Chúng tôi không kiểm soát, giám sát hoặc phản hồi cách các bên thứ ba cung cấp thông tin của quý vị xử lý thông tin cá nhân của quý vị và mọi yêu cầu thông tin liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho chúng tôi phải được chuyển đến các bên thứ ba đó.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi sử dụng thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, được thu thập thông qua Trang Web của chúng tôi cho các mục đích được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này, bao gồm cả những mục được nêu ở trên trong phần “Thông tin được thu thập tự động”.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin, bao gồm thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau: 

 • Cung Cấp Các Trang Web
 • Điền vào yêu cầu của quý vị và cung cấp bất kỳ thông tin nào quý vị yêu cầu, chẳng hạn như trả lời email, gửi, câu hỏi, nhận xét, yêu cầu, khiếu nại và cung cấp dịch vụ khách hàng
 • Xử lý công cụ sàng lọc của quý vị để cung cấp cho quý vị danh sách các phúc lợi mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận
 • Cá nhân hóa Trang Web, nội dung và trải nghiệm cho quý vị
 • Thực hiện các nghiên cứu và phân tích liên quan đến phúc lợi và chính sách mạng lưới an sinh xã hội
 • Liên lạc với quý vị qua email, thông báo được đăng trên trang web và các phương tiện khác. Ví dụ về những thông báo này bao gồm: (1) thông báo dịch vụ – để cung cấp cho quý vị thông tin cập nhật về tình trạng các phúc lợi mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận; và (2) tin nhắn quảng cáo – để cung cấp cho quý vị thông tin về chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi mà chúng tôi cho rằng quý vị có thể thấy quan tâm; và (3) lời nhắc liên hệ với chúng tôi về các phúc lợi và đơn đăng ký của quý vị;
 • Gửi cho quý vị thông tin về các tính năng trên Trang Web hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc các thay đổi đối với chính sách, Trang Web và dịch vụ của chúng tôi
 • Gửi cho quý vị các cảnh báo bảo mật, các thông báo hỗ trợ và quản trị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng của quý vị cũng như việc quản lý và vận hành của chúng tôi đối với Trang Web hoặc dịch vụ
 • Tối ưu hóa hoặc cải thiện Trang Web của chúng tôi và để nghiên cứu và phát triển các tính năng và dịch vụ đổi mới
 • Vì lý do an toàn và bảo mật, chẳng hạn như phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động có thể vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc bất hợp pháp
 • Cung cấp cho quý vị thông tin về các sự kiện, thông báo, ưu đãi, khuyến mãi, sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng quý vị sẽ quan tâm
 • Cung cấp cho quý vị quảng cáo MyFriendBen dựa trên hoạt động của quý vị trên Trang Web của chúng tôi và trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba 
 • Đối với bất kỳ mục đích nào khác mà thông tin được thu thập

Chúng tôi xử lý thông tin này vì quyền lợi chính đáng của chúng tôi trong việc cải thiện Trang Web và trải nghiệm của người dùng với Trang Web, trong việc bảo vệ Trang Web, khi cần thiết để thực hiện đầy đủ hợp đồng với quý vị và tuân thủ luật hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích được liệt kê trong phần này liên quan đến tiếp thị dựa trên phúc lợi hợp pháp của chúng tôi trong việc thực hiện các hoạt động tiếp thị để cung cấp cho quý vị các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị có thể quan tâm. Quý vị có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký có trong thông tin tiếp thị của chúng tôi. 

Chia Sẻ Thông Tin Của Quý Vị

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của quý vị cho bên thứ ba vì mục đích quảng cáo của họ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp hạn chế được quy định trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này, bao gồm:

Tích Hợp Của Bên Thứ Ba Trên Trang Web Của Chúng Tôi: Khi quý vị sử dụng các ứng dụng, trang web hoặc dịch vụ khác của bên thứ ba sử dụng hoặc được tích hợp với Trang Web của chúng tôi, họ có thể nhận được thông tin về những nội dung quý vị đăng hoặc chia sẻ. Ví dụ: khi quý vị chia sẻ qua Facebook hoặc Twitter, các dịch vụ này sẽ nhận được thông tin mà quý vị chia sẻ thông qua chức năng này và thông tin mà quý vị đang chia sẻ từ Trang Web của chúng tôi. Thông tin được thu thập bởi các ứng dụng, trang web hoặc dịch vụ tích hợp này phải tuân theo các điều khoản và chính sách của riêng họ. Ngoài ra, với sự cho phép của quý vị, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý vị với các cơ quan cung cấp phúc lợi hoặc xử lý đơn xin trợ cấp. 

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Chúng tôi làm việc với các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác để giúp chúng tôi cung cấp Trang Web và các dịch vụ khác bằng cách thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể nằm trong hoặc ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu (“EEA”). Chúng tôi có thể cần chia sẻ hoặc cung cấp thông tin (bao gồm thông tin cá nhân) cho họ để giúp họ thực hiện các chức năng kinh doanh này, ví dụ như gửi email thay mặt chúng tôi, dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu, cung cấp phần mềm hỗ trợ khách hàng và bảo mật. Chúng tôi cũng có thể ủy quyền cho các công ty bên thứ ba này thay mặt chúng tôi thu thập thông tin. Các nhà cung cấp này có quyền truy cập hạn chế vào thông tin cá nhân của quý vị để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ này và bị ràng buộc theo hợp đồng để bảo vệ và chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích mà thông tin đó đã được tiết lộ. Ngoài ra, các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ này phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật và an ninh theo cách nhất quán với Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Dịch Vụ Phân Tích: Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích, bao gồm cả phân tích di động, để giúp chúng tôi hiểu và cải thiện cách Trang Web và dịch vụ của chúng tôi đang được sử dụng. Các dịch vụ này có thể bao gồm các nhà cung cấp phân tích bên thứ ba và có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin để giúp chúng tôi hiểu những điều như tần suất quý vị sử dụng Trang Web, các sự kiện xảy ra trong Trang Web, dữ liệu sử dụng, hiệu suất và nơi tải xuống ứng dụng. Danh sách hiện tại của các nhà cung cấp phân tích mà chúng tôi sử dụng có tại đây và quý vị có thể tìm thêm thông tin bên dưới trong Phần “Phân Tích Trực Tuyến, Quảng Cáo Và Không Theo Dõi”.

Đối Tác Kinh Doanh: Đôi khi, MyFriendBen có thể hợp tác với các công ty khác để cùng cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ. Nếu quý vị mua hoặc thể hiện sự quan tâm cụ thể đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp chung từ MyFriendBen, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin được thu thập liên quan đến việc mua hoặc bày tỏ sự quan tâm của quý vị với (các) đối tác quảng cáo chung của chúng tôi. MyFriendBen không kiểm soát việc các đối tác kinh doanh của chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập và việc sử dụng thông tin của họ sẽ tuân theo chính sách quyền riêng tư của họ. Nếu quý vị không muốn thông tin của mình được chia sẻ theo cách này, quý vị có thể chọn không mua hoặc bày tỏ sự quan tâm cụ thể đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp chung. MyFriendBen không chia sẻ thông tin với các đối tác kinh doanh trừ khi quý vị chọn tham gia cụ thể vào việc chia sẻ đó thông qua ứng dụng công cụ sàng lọc. Nếu quý vị không muốn thông tin của mình được chia sẻ theo cách này, quý vị có thể chọn không tham gia thông qua ứng dụng công cụ sàng lọc. Nếu quý vị chọn chia sẻ thông tin của mình với các đối tác kinh doanh theo cách được mô tả ở trên, thông tin của quý vị sẽ tuân theo các tuyên bố về quyền riêng tư tương ứng của các đối tác kinh doanh.

Nền Tảng Truyền Thông Xã Hội: Khi được phép theo luật hiện hành, chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân hạn chế nhất định với các nền tảng truyền thông xã hội (chẳng hạn như Google hoặc Facebook) và các trang web, ứng dụng hoặc đối tác khác để tạo khách hàng tiềm năng, hướng lưu lượng truy cập đến Trang Web của chúng tôi hoặc tiếp thị và quảng cáo sản phẩm của chúng tôi hoặc dịch vụ trên các trang web hoặc ứng dụng đó. Các hoạt động xử lý này dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc thực hiện các hoạt động tiếp thị để cung cấp cho quý vị các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị có thể quan tâm. Các nền tảng truyền thông xã hội mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị không được MyFriendBen kiểm soát hoặc giám sát. Do đó, bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cách nền tảng truyền thông xã hội của quý vị xử lý thông tin cá nhân của quý vị nên được chuyển đến nhà cung cấp đó.

Thông Tin Tổng Hợp Và Thông Tin Không Nhận Dạng: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp (thông tin về người dùng của chúng tôi mà chúng tôi kết hợp với nhau để thông tin đó không còn nhận dạng hoặc tham chiếu đến một người dùng cá nhân) và thông tin đã hủy nhận dạng hoặc không nhận dạng cá nhân khác (chẳng hạn như số liệu thống kê về khách truy cập, lưu lượng truy cập và kiểu sử dụng), bao gồm cả với người dùng, đối tác hoặc báo chí, chẳng hạn như để chứng minh cách Trang Web được sử dụng, phát hiện xu hướng của ngành hoặc để cung cấp tài liệu tiếp thị cho MyFriendBen.

Yêu Cầu Pháp Lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, nếu chúng tôi thực sự cho rằng làm như vậy là cần thiết để tuân thủ luật pháp, chẳng hạn như tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý khác. Chúng tôi có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân khi chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của MyFriendBen, nhân viên, cộng đồng của chúng tôi hoặc những người khác hoặc để ngăn chặn vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác được chúng tôi ký kết. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận hoặc đáp ứng các yêu cầu của chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật. Khi thích hợp, chúng tôi có thể thông báo cho người dùng về các yêu cầu pháp lý, trừ khi (i) việc cung cấp thông báo bị cấm theo quy trình pháp lý, theo lệnh của tòa án mà chúng tôi nhận được hoặc theo luật hiện hành; (ii) chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông báo sẽ vô ích, không hiệu quả, tạo ra nguy cơ gây thương tích hoặc tổn hại cơ thể cho một cá nhân hoặc nhóm, hoặc tạo ra hoặc tăng nguy cơ lừa đảo đối với MyFriendBen hoặc người dùng của MyFriendBen. Trong trường hợp chúng tôi tuân thủ các yêu cầu pháp lý mà không cần thông báo vì những lý do này, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho người dùng về yêu cầu đó sau khi có thông tin thích hợp và khi chúng tôi xác định một cách thiện chí rằng chúng tôi không còn bị ngăn cản làm như vậy nữa.

Bảo Vệ Chống Gian Lận: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để hỗ trợ các hoạt động bảo mật nhằm kiểm tra thâm nhập theo lịch trình, kiểm toán và cải tiến liên tục các hoạt động bảo mật của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận. Các bên được ủy quyền của thông tin phải tuân thủ các chính sách bảo mật và quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi.

Chia Sẻ với Các Công Ty MyFriendBen: Theo thời gian, MyFriendBen có thể phát triển và tổ chức lại. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý vị, bao gồm thông tin cá nhân với các chi nhánh như công ty mẹ, công ty con, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung với chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các công ty đó đồng ý sử dụng thông tin cá nhân của quý vị theo cách phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Thay Đổi Quyền Kiểm Soát: Trong trường hợp tất cả hoặc một phần MyFriendBen hoặc tài sản của MyFriendBen được mua lại hoặc sáp nhập với bên thứ ba hoặc trong bất kỳ tình huống nào khác mà thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ người dùng sẽ là một trong những tài sản được bên thứ ba đó chuyển giao hoặc mua lại, chúng tôi có thể tiết lộ, chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin. Chính Sách Quyền Riêng Tư này sẽ tiếp tục áp dụng cho thông tin của quý vị và bất kỳ người mua nào cũng chỉ có thể xử lý thông tin cá nhân của quý vị theo cách phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư này (trừ khi quý vị đồng ý với chính sách mới). Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông báo về việc mua lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi hoàn thành giao dịch đó, bằng cách đăng trên trang chủ của chúng tôi hoặc qua email đến địa chỉ email mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi. Nếu quý vị không đồng ý cho công ty kế thừa sử dụng thông tin cá nhân của mình, quý vị có thể yêu cầu công ty xóa thông tin đó. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, cho nhà đầu tư hoặc người mua tiềm năng (hoặc cố vấn của họ) trước khi hoàn thành bất kỳ giao dịch nào như vậy.

Với sự chấp thuận của quý vị: Ngoài các trường hợp trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho bất kỳ mục đích nào trừ khi quý vị đồng ý. 

Phân Tích Trực Tuyến, Quảng Cáo Và Không Theo Dõi

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Phân Tích Trực Tuyến

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu phân tích hoặc sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics, để giúp chúng tôi đo lường lưu lượng truy cập và xu hướng sử dụng cho Trang Web và để hiểu thêm về nhân khẩu học của người dùng. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các phương pháp thực hành của Google tại http://www.google.com/policies/privacy/partners, và xem các phương án chọn không tham gia hiện có của Google tại https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Các bên thứ ba này sử dụng các loại công nghệ được mô tả trong Phần “Thông Tin Được Thu Thập Tự Động” ở trên. Thông tin được thu thập bởi công nghệ này sẽ được các nhà cung cấp dịch vụ này tiết lộ hoặc thu thập trực tiếp. Danh sách mới nhất các nhà cung cấp dịch vụ phân tích mà chúng tôi sử dụng có tại đây.

Nhà Cung Cấp Công Nghệ Quảng Cáo

Dữ liệu về các hoạt động của quý vị trên Trang Web của chúng tôi (bên ngoài Dịch Vụ của chúng tôi) có thể được chúng tôi hoặc các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo bên thứ ba thu thập để sử dụng trong việc phân phối quảng cáo trực tuyến phù hợp với đặc điểm, hoạt động, sở thích cá nhân của quý vị và các yếu tố khác. Các dịch vụ quảng cáo này có thể theo dõi các hoạt động trực tuyến của quý vị theo thời gian và trên web bằng cách thu thập thông tin thông qua các phương tiện tự động, bao gồm thông qua việc sử dụng các công nghệ khác nhau được mô tả ở trên và họ có thể sử dụng thông tin này cũng như các thông tin khác mà họ nhận được từ chúng tôi hoặc các nguồn khác, để gửi quảng cáo cho quý vị trên trang web, email của chúng tôi và các trang web khác. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba có thể cùng nhau sử dụng cookie của bên thứ nhất và cookie của bên thứ ba cũng như các công nghệ tự động khác và trong một số trường hợp là thông tin bổ sung, (i) để thông báo, tối ưu hóa và phân phối quảng cáo dựa trên các lần truy cập trước đây vào Trang Web của chúng tôi hoặc các yếu tố khác và (ii) để báo cáo cách hiển thị quảng cáo, cách sử dụng dịch vụ quảng cáo khác và tương tác với các hiển thị quảng cáo và dịch vụ quảng cáo này có liên quan như thế nào đến lượt truy cập vào Trang Web của chúng tôi hoặc các yếu tố khác.

Vui lòng đọc Chính Sách Công Nghệ Theo Dõi Trực Tuyến của chúng tôi để biết thêm chi tiết, bao gồm cách xóa hoặc sửa đổi cài đặt cookie của quý vị, các cách khác nhau để chọn không tham gia và danh sách các công nghệ theo dõi quảng cáo mà chúng tôi sử dụng. Việc chọn không tham gia được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc Chính Sách Công Nghệ Theo Dõi Trực Tuyến không chặn hoặc xóa cookie hoặc ngăn việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ khác cho các mục đích khác ngoài việc chọn quảng cáo dựa trên mối quan tâm của quý vị như được suy ra từ hành vi trực tuyến của quý vị. Nếu quý vị chọn không tham gia, dữ liệu về các hoạt động duyệt web của quý vị vẫn có thể được thu thập và quý vị vẫn sẽ thấy quảng cáo. Quảng cáo có thể được phân phối dựa trên các yếu tố khác, chẳng hạn như nội dung của trang web hiển thị quảng cáo hoặc thông tin nhân khẩu học thu được thông qua các phương tiện khác.

Tuyên Bố Không Theo Dõi

Không Theo Dõi (“DNT”) là tùy chọn quyền riêng tư mà người dùng có thể đặt trong một số trình duyệt web nhất định để thông báo cho các trang web và dịch vụ rằng họ không muốn thông tin nhất định về các lượt truy cập trang web của họ bị thu thập theo thời gian và trên các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận ra hoặc phản hồi các tín hiệu DNT do trình duyệt khởi tạo vì ngành Internet vẫn đang làm việc để xác định ý nghĩa của DNT, cách tuân thủ DNT và cách tạo phương pháp chung để phản hồi DNT. Để biết thêm thông tin về “không theo dõi”, vui lòng truy cập www.allaboutdnt.org.

Bảo Mật Và Lưu Giữ Dữ Liệu

Việc bảo mật thông tin cá nhân của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi. Để ngăn chặn tình trạng truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sử dụng sai thông tin của quý vị và để duy trì tính chính xác của dữ liệu, chúng tôi đã thiết lập các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Mặc dù chúng tôi nỗ lực phối hợp với thiện chí để duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân và chúng tôi nỗ lực để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của hệ thống, nhưng không có phương pháp nào là hoàn toàn không có lỗ hổng và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin. Mất điện, tấn công, lỗi của con người, lỗi hệ thống, sử dụng trái phép hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của thông tin người dùng bất cứ lúc nào. 

Nếu chúng tôi biết về một vi phạm bảo mật, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý vị bằng phương thức điện tử (tuân theo bất kỳ luật hiện hành nào) để quý vị có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp; ví dụ: chúng tôi có thể đăng thông báo trên trang chủ của mình (https://www.myfriendben.org/) hoặc ở nơi khác trên Trang Web và có thể gửi email cho quý vị theo địa chỉ email quý vị đã cung cấp cho chúng tôi. Tùy thuộc vào nơi quý vị sinh sống, quý vị có thể có quyền hợp pháp để nhận thông báo về vi phạm an ninh bằng văn bản.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của quý vị trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này trừ khi pháp luật cho phép hoặc yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn.

Quyền Của Quý Vị

Quyền Của Quý Vị 

Như quý vị có thể thấy, chúng tôi cố gắng minh bạch về những thông tin chúng tôi thu thập để quý vị có thể đưa ra những lựa chọn có ý nghĩa về cách sử dụng thông tin đó. Quý vị có thể có một số quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình, tuân theo luật bảo vệ dữ liệu địa phương. Vui lòng xem lại luật bảo vệ dữ liệu địa phương để biết thêm thông tin. Tùy thuộc vào luật hiện hành, các quyền này có thể bao gồm quyền:

 • Truy cập thông tin cá nhân của quý vị do chúng tôi nắm giữ;
 • Biết thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị;
 • Chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác và, có tính đến mục đích xử lý thông tin cá nhân, đảm bảo thông tin đó hoàn chỉnh;
 • Xóa hoặc loại bỏ thông tin cá nhân của quý vị (còn được gọi là quyền được lãng quên), trong phạm vi được luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép;
 • Hạn chế việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị, trong phạm vi pháp luật cho phép;
 • Chuyển thông tin cá nhân của quý vị sang bên kiểm soát khác, trong phạm vi có thể (còn được gọi là quyền chuyển dữ liệu);
 • Phản đối mọi xử lý thông tin cá nhân của quý vị. Khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc chia sẻ thông tin đó với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng họ, quý vị có thể thực hiện quyền phản đối bất kỳ lúc nào đối với việc xử lý đó mà không cần phải cung cấp bất kỳ lý do cụ thể nào cho việc phản đối đó;
 • Từ chối tiết lộ một số thông tin cá nhân của quý vị cho bên thứ ba;
 • Nếu quý vị dưới 16 tuổi, hãy chọn tham gia tiết lộ một số thông tin cá nhân của quý vị cho bên thứ ba;
 • Không bị phân biệt đối xử khi thực hiện các quyền của quý vị được mô tả ở trên; 
 • Không phải tuân theo quyết định chỉ dựa trên quy trình xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, tạo ra hiệu lực pháp lý (“Ra Quyết Định Tự Động”). Tính năng Ra Quyết Định Tự Động hiện không diễn ra trên Trang Web của chúng tôi; và
 • Rút lại sự chấp thuận của quý vị bất cứ lúc nào (trong phạm vi chúng tôi xử lý dựa trên sự chấp thuận), mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên chấp thuận đó trước khi rút lại.

Nếu quý vị là cư dân California, quý vị có thể có các quyền bổ sung như được quy định trong Đạo Luật Về Quyền Riêng Tư Của Người Tiêu Dùng California đã được sửa đổi và các quy định thực thi của đạo luật này (“CCPA”). Vui lòng xem Phần “Tiết Lộ Quyền Riêng Tư Của California” để biết thêm thông tin nếu quý vị là cư dân California. 

Cách Thực Hiện Quyền của Quý Vị 

Để thực hiện các quyền của quý vị, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin trong phần “Liên Lạc Với MyFriendBen” bên dưới. Thông tin cá nhân của quý vị có thể được xử lý để đáp ứng các quyền này. Chúng tôi cố gắng trả lời tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng trừ khi luật pháp yêu cầu khác và sẽ liên hệ với quý vị nếu chúng tôi cần thêm thông tin từ quý vị để thực hiện yêu cầu của quý vị hoặc xác minh danh tính của quý vị. Đôi khi, chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn một tháng, có tính đến mức độ phức tạp và số lượng yêu cầu mà chúng tôi nhận được. 

Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu truy cập, thay đổi hoặc xóa lặp đi lặp lại một cách bất hợp lý, đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không tương xứng (ví dụ: phát triển một hệ thống mới hoặc thay đổi cơ bản một thông lệ hiện có), gây rủi ro cho quyền riêng tư của người khác hoặc sẽ cực kỳ không thực tế (ví dụ: yêu cầu liên quan đến thông tin cư trú trên hệ thống dự phòng). Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể đảm bảo quyền truy cập đầy đủ do các hạn chế pháp lý – ví dụ: quý vị sẽ không được phép truy cập các tệp chứa thông tin về người dùng khác hoặc thông tin bí mật đối với chúng tôi. Ở những nơi chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ làm như vậy miễn phí, trừ trường hợp việc đó đòi hỏi nỗ lực không tương xứng. 

Thông tin mà quý vị đã chia sẻ với người khác, những người khác đã chia sẻ về quý vị hoặc nội dung mà những người dùng khác có thể đã sao chép và lưu trữ, không phải là một phần của tài khoản của quý vị và có thể không bị xóa khi quý vị xóa tài khoản của mình. Chúng tôi mong muốn duy trì Trang Web của mình theo cách bảo vệ thông tin khỏi sự phá hủy vô tình hoặc cố ý. Do đó, ngay cả sau khi quý vị cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi khỏi Trang Web của chúng tôi, thông tin cá nhân của quý vị có thể được lưu giữ trong các tệp sao lưu và kho lưu trữ của chúng tôi trong một khoảng thời gian hợp lý cần thiết cho lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, chẳng hạn như phát hiện gian lận và phòng ngừa và tăng cường an toàn. 

Xin lưu ý rằng việc quý vị rút lại sự chấp thuận không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ hoạt động xử lý nào dựa trên sự chấp thuận đó trước khi rút lại. MyFriendBen cung cấp cho người dùng cơ hội rút lại sự chấp thuận hoặc 'không tham gia' nhận bất kỳ thông tin tiếp thị nào trong tương lai từ MyFriendBen và các đối tác của MyFriendBen bất kỳ lúc nào. Vui lòng xem phần “Thông Tin Liên Lạc Từ MyFriendBen” để biết thêm thông tin. Ngoài ra, quý vị luôn có thể từ chối chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi hoặc thậm chí chặn tất cả cookie. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là nhiều tính năng của Trang Web có thể không truy cập được hoặc có thể không hoạt động bình thường – ví dụ: chúng tôi không thể nhớ tùy chọn ngôn ngữ của quý vị cho quý vị.

Người Dùng Quốc Tế

Trang Web được lưu trữ và vận hành tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị sử dụng Trang Web từ Liên minh Châu Âu hoặc Vương Quốc Anh hoặc bất kỳ khu vực nào khác có luật điều chỉnh việc thu thập, bảo vệ và sử dụng dữ liệu có thể khác với luật của Hoa Kỳ, xin lưu ý rằng quý vị có thể chuyển thông tin cá nhân của mình bên ngoài các khu vực pháp lý đó cho Hoa Kỳ. Khi chúng tôi chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của quý vị bên ngoài Vương Quốc Anh, Liên Minh Châu Âu hoặc EEA, chúng tôi đã đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ phù hợp được áp dụng để đảm bảo mức độ bảo vệ phù hợp cho quyền của chủ thể dữ liệu dựa trên tính đầy đủ của việc nhận luật bảo vệ dữ liệu của quốc gia. 

Bằng cách sử dụng Trang Web, quý vị đồng ý với việc chuyển thông tin cá nhân của mình ra ngoài phạm vi quyền hạn tại nhà của quý vị, bao gồm cả Hoa Kỳ và lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị ở Hoa Kỳ, với mục đích lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Quý vị cũng thừa nhận rằng các quốc gia này có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia mà quý vị đã cung cấp thông tin cá nhân của mình và MyFriendBen có thể buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho chính quyền Hoa Kỳ.

Thông Tin Liên Lạc Từ MyFriendBen

INếu quý vị đã đăng ký trên Trang Web, cung cấp email hoặc số điện thoại cho chúng tôi hoặc chọn tham gia để nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cho quý vị tin nhắn và cập nhật về tài khoản của quý vị, bao gồm thông báo về quyền riêng tư và bảo mật, cập nhật về Trang Web hoặc Dịch vụ và thông tin liên quan đến sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ từ MyFriendBen (hoặc bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng quý vị có thể quan tâm). Các phương thức liên lạc này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở email, tin nhắn văn bản SMS, thư bưu chính, liên lạc trên mạng xã hội, cuộc gọi điện thoại và thông báo đẩy. Nếu quý vị có tài khoản với chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ sử dụng địa chỉ email của quý vị để liên hệ với quý vị vì mục đích dịch vụ khách hàng hoặc bất kỳ vấn đề pháp lý nào phát sinh trong quá trình kinh doanh. Chúng tôi có thể nhận được xác nhận khi quý vị mở email từ chúng tôi nếu thiết bị của quý vị hỗ trợ. Chúng tôi sử dụng xác nhận này để giúp chúng tôi hiểu email nào được quan tâm và hữu ích nhất.

Quý vị luôn có thể hủy đăng ký nhận bất kỳ 1) email tiếp thị hoặc thông tin tiếp thị nào khác của chúng tôi bất cứ khi nào quý vị muốn bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy Đăng Ký” ở cuối email; 2) tin nhắn SMS tiếp thị bằng cách trả lời hoặc nhắn tin ‘STOP; hoặc 3) thông báo đẩy tiếp thị bằng cách tắt thông báo đẩy trên thiết bị của quý vị. Quý vị cũng luôn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@garycommunity.org. 

Quý vị có thể cho biết thêm các tùy chọn của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin trong phần “Liên Lạc Với MyFriendBen” bên dưới. Xin lưu ý rằng việc chọn không nhận thông tin tiếp thị không ảnh hưởng đến việc quý vị nhận được thông tin liên lạc kinh doanh quan trọng đối với tương tác của quý vị với MyFriendBen, chẳng hạn như thông tin hỗ trợ/dịch vụ, cập nhật bảo mật hoặc thông tin quản lý tài khoản. Quý vị không thể từ chối nhận các thông tin liên lạc này.

Tính Năng Truyền Thông Xã Hội

Trang Web hiện tại hoặc trong tương lai có thể bao gồm các tính năng truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút Thích trên Facebook hoặc nút Tweet trên Twitter hoặc kết hợp một số chức năng khác cho phép quý vị tương tác với Trang Web thông qua tài khoản của quý vị trên một số mạng xã hội bên thứ ba được hỗ trợ hoặc các trang web lưu trữ mạng (gọi chung là “Tính Năng Truyền Thông Xã Hội”). Các Tính Năng Truyền Thông Xã Hội này có thể thu thập địa chỉ IP của quý vị, trang quý vị đang truy cập trên Trang Web của chúng tôi và có thể đặt cookie để cho phép tính năng này hoạt động bình thường. Quý vị có thể được các Tính Năng Truyền Thông Xã Hội đó cung cấp tùy chọn để đăng thông tin về các hoạt động của quý vị trên Trang Web của chúng tôi lên trang hồ sơ của quý vị do mạng truyền thông xã hội bên thứ ba cung cấp để chia sẻ với những người khác trong mạng của quý vị. Các Tính Năng Truyền Thông Xã Hội được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Trang Web của chúng tôi. Tương tác của quý vị với các Tính Năng Truyền Thông Xã Hội này được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp từng Tính Năng Truyền Thông Xã Hội. Nếu quý vị không thoải mái khi truy cập các trang web truyền thông xã hội như vậy và sử dụng các Tính Năng Truyền Thông Xã Hội như vậy, vui lòng không sử dụng các tính năng đó!

Dịch Vụ của Bên Thứ Ba

Trang Web có thể chứa các liên kết đến các trang web, ứng dụng và dịch vụ, bao gồm các dịch vụ truyền thông xã hội do bên thứ ba cung cấp, cũng như hình ảnh được nhúng hoặc nội dung và tính năng khác của bên thứ ba. Việc quý vị sử dụng các tính năng này có thể dẫn đến việc thu thập, xử lý và chia sẻ thông tin về quý vị, tùy thuộc vào các tính năng. Bất kỳ thông tin nào quý vị chọn cung cấp hoặc thông tin được các bên thứ ba này thu thập đều phải tuân theo chính sách của bên thứ ba đó quản lý quyền riêng tư và bảo mật và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Các trang web khác này có thể đặt cookie của riêng họ hoặc các tệp khác trên máy tính của quý vị, thu thập dữ liệu hoặc lấy thông tin cá nhân từ quý vị. Việc chúng tôi liên kết đến một trang web hoặc nội dung của bên thứ ba khác không phải là sự chứng thực, ủy quyền hoặc tuyên bố rằng chúng tôi có liên kết với bên thứ ba đó, cũng không phải là sự chứng thực cho các chính sách hoặc thông lệ về quyền riêng tư hoặc bảo mật thông tin của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính năng, quyền riêng tư và thực tiễn bảo mật cũng như chính sách của bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi khuyến khích quý vị tìm hiểu về các chính sách bảo mật và quyền riêng tư của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho họ.

Trẻ Em

Trang Web không hướng đến các cá nhân dưới mười ba (13) tuổi và chúng tôi yêu cầu những cá nhân đó không cung cấp thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi không cố ý thu thập (hoặc cố ý cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập) hoặc lưu giữ thông tin cá nhân của bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân hoặc thông tin cá nhân đó đã được thu thập từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi, thì chúng tôi sẽ xóa thông tin này khỏi tệp của chúng tôi càng nhanh càng tốt. Nếu quý vị là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của một đứa trẻ dưới 13 tuổi mà quý vị tin rằng đã cung cấp thông tin cá nhân cho MyFriendBen, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@garycommunity.org, hoặc liên hệ với chúng tôi theo quy định trong phần “Liên Lạc Với MyFriendBen” bên dưới để xóa thông tin của đứa trẻ đó.

Khảo Sát Trực Tuyến và Phản Hồi

Chúng tôi muốn nhận được phản hồi, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể tiến hành các cuộc khảo sát trực tuyến để thu hút ý kiến và nhận xét của quý vị. Tất nhiên, việc tham gia vào các cuộc khảo sát này là không bắt buộc. Nếu quý vị chọn tham gia, thông tin quý vị cung cấp sẽ được tổng hợp với thông tin từ những người dùng khác để cải thiện trải nghiệm người dùng và phát triển nội dung, tính năng và khuyến mãi hấp dẫn. 

Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi và chia sẻ nhận xét hoặc đề xuất với chúng tôi. Các câu hỏi, nhận xét và đề xuất của quý vị có thể không được giữ bí mật. Chúng tôi có thể sử dụng các câu hỏi, nhận xét và đề xuất của quý vị để cải thiện Trang Web và Dịch Vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ trả phí cho quý vị về bất kỳ đóng góp nào như vậy. 

Tiết Lộ Quyền Riêng Tư Của California

Quyền và Lựa Chọn của Quý Vị

Nếu quý vị là cư dân California, quý vị có quyền yêu cầu MyFriendBen tiết lộ một số thông tin nhất định cho quý vị về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị trong mười hai (12) tháng qua. 

Người tiêu dùng ở California cũng có các quyền truy cập, xóa và chuyển dữ liệu cụ thể liên quan đến thông tin cá nhân của họ theo CCPA. Nếu quý vị là cư dân California, quý vị có quyền yêu cầu MyFriendBen cung cấp những mẩu thông tin cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về quý vị. Quý vị cũng có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình do MyFriendBen thu thập hoặc lưu giữ. Chúng tôi cung cấp các quyền tương tự cho tất cả người dùng. Vui lòng xem Phần “Quyền Của Quý Vị” để biết thêm chi tiết về cách thực hiện các quyền này, bao gồm cả cách chúng tôi sẽ xác minh các yêu cầu. Nếu quý vị là cư dân California, quý vị cũng có thể chỉ định một thể nhân hoặc pháp nhân kinh doanh đã đăng ký với Bộ Trưởng Ngoại Giao California để thay mặt quý vị thực hiện các quyền này. 

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với quý vị khi thực hiện bất kỳ quyền nào của quý vị theo CCPA. Trừ khi được CCPA cho phép, chúng tôi sẽ không:

 • Từ chối hàng hóa hoặc dịch vụ của quý vị.
 • Tính cho quý vị các mức giá hoặc mức phí khác nhau đối với hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm cả việc giảm giá hoặc các lợi ích khác hoặc áp đặt các hình phạt. 
 • Đề xuất rằng quý vị có thể nhận được một mức giá hoặc mức phí khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc một mức độ hoặc chất lượng khác của hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị một số ưu đãi tài chính nhất định được CCPA cho phép có thể dẫn đến các mức giá, mức phí hoặc chất lượng khác nhau. Bất kỳ ưu đãi tài chính nào được CCPA cho phép mà chúng tôi cung cấp sẽ có liên quan hợp lý đến giá trị thông tin cá nhân của quý vị và chứa các điều khoản bằng văn bản mô tả các khía cạnh quan trọng của chương trình. Việc tham gia vào một chương trình khuyến khích tài chính yêu cầu sự chấp thuận chọn tham gia trước của quý vị, quý vị có thể thu hồi bất cứ lúc nào.

KHÔNG BÁN

Như đã nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này, MyFriendBen không bán thông tin cá nhân của bất kỳ người dùng Trang Web nào cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ mục đích nào – bao gồm cả mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị. Hơn nữa, chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp hạn chế được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này và như được nêu ở đây.

KHÔNG THEO DÕI

Không Theo Dõi (“DNT”) là tùy chọn quyền riêng tư mà người dùng có thể đặt trong một số trình duyệt web nhất định để thông báo cho các trang web và dịch vụ rằng họ không muốn thông tin nhất định về các lượt truy cập trang web của họ bị thu thập theo thời gian và trên các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận ra hoặc phản hồi các tín hiệu DNT do trình duyệt khởi tạo vì ngành Internet vẫn đang làm việc để xác định ý nghĩa của DNT, cách tuân thủ DNT và cách tạo phương pháp chung để phản hồi DNT. Để biết thêm thông tin về “không theo dõi”, vui lòng truy cập www.allaboutdnt.org.

Các bên thứ ba có nội dung được nhúng trên Trang Web, chẳng hạn như tính năng xã hội hoặc trình phát video được nhúng, có thể đặt cookie trên trình duyệt của người dùng và/hoặc lấy thông tin về việc trình duyệt web đã truy cập Dịch Vụ từ một địa chỉ IP nhất định Các bên thứ ba không thể thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác từ Dịch Vụ trừ khi quý vị cung cấp trực tiếp cho họ.

THÔNG BÁO DÀNH CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN (NGƯỜI DÙNG DƯỚI 18 TUỔI)

Nếu quý vị dưới 18 tuổi hoặc cha mẹ của một trẻ em sử dụng Trang Web dưới 18 tuổi cư trú tại California, quý vị có quyền yêu cầu xóa nội dung hoặc thông tin mà quý vị (trẻ vị thành niên) đã đăng công khai trên Trang Web của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi không cho phép trẻ vị thành niên đăng nội dung để chia sẻ công khai trên Trang Web.

LUẬT “SHINE THE LIGHT” 

Theo Bộ Luật Dân Sự California Mục 1798.83(c)(2), MyFriendBen không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng họ trừ khi quý vị đồng ý với việc tiết lộ đó. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng họ và quý vị cho phép chúng tôi đưa thông tin của quý vị vào, thì chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin đó liên quan đến chương trình khuyến mãi cụ thể đó. Để ngăn tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị để bên thứ ba sử dụng trong tiếp thị trực tiếp, không chọn tham gia sử dụng như vậy khi quý vị cung cấp thông tin cá nhân trên Trang Web của chúng tôi. Nếu sau đó quý vị quyết định rằng quý vị không muốn bên thứ ba đó sử dụng thông tin cá nhân của mình, quý vị sẽ cần liên hệ trực tiếp với bên thứ ba.

Khách hàng ở California có thể nhận thêm thông tin về việc chúng tôi tuân thủ luật này hoặc đưa ra yêu cầu theo Bộ Luật Dân Sự California Mục 1798.83 bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@garycommunity.org hoặc bằng cách viết thư cho chúng tôi như được nêu trong Phần “Liên Lạc Với MyFriendBen” bên dưới.

Các Thay Đổi và Cập Nhật đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sửa đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư khi các hoạt động kinh doanh và yêu cầu pháp lý của chúng tôi phát triển. Quý vị có thể xem lần cập nhật gần nhất là khi nào bằng cách xem ngày “Cập Nhật Mới Nhất” ở đầu trang này. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của quý vị theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này mà không có sự chấp thuận rõ ràng của quý vị. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật bằng cách đăng thông báo trên Trang Web và/hoặc thông báo cho quý vị qua email (sử dụng địa chỉ email quý vị đã cung cấp), để quý vị có thể xem lại và đảm bảo rằng quý vị biết về những thay đổi đó. Chúng tôi khuyến khích quý vị thỉnh thoảng xem lại Chính Sách Quyền Riêng Tư này để được thông báo về việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân thông qua Trang Web. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi Chính Sách Quyền Riêng Tư sửa đổi có hiệu lực, quý vị thừa nhận rằng quý vị chấp nhận và đồng ý với phiên bản hiện tại của Chính Sách Quyền Riêng Tư.

Liên Lạc Với MyFriendBen

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc quan ngại nào về Chính Sách Quyền Riêng Tư, thực tiễn hoặc cách chúng tôi bảo vệ cộng đồng của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@garycommunity.org – chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp. Nếu quý vị muốn, quý vị cũng có thể viết thư cho chúng tôi tại:

MyFriendBen
1705 17th Street, Suite 200
Denver, CO 80202 
(303) 628-3800
Người Nhận: Brian Hiatt, Giám Đốc Công Nghệ Gary